Zľava 10%
Pobyty pre samoplatcov so zľavou 10% Zľava platí v termíne do 31.05.2024 Zistiť viac
background

Kontraindikácie

Kúpeľná liečba

KOntraindikácie

 • akútne ochorenia
 • infekčné choroby prenosné na človeka
 • TBC, kým nie je vyradený z dispenzára
 • klinické známky obehového zlyhania
 • stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po  povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu
 • kachexie každého druhu
 • zhubné nádory počas liečby a po nej, ak ochorenie pretrváva
 • epilepsia, okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch záchvat neprejavil
 • aktívne ataky psychózy, duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácia
 • závislosť na alkohole a omamných látkach
 • tehotenstvo
 • nehojace sa kožné defekty
 • hypertenzia nad 120 mm Hg diastolického tlaku
Nenechajte si ujsť žiadnu novinku