Všeobecné kontraindikácie kúpeľného pobytu

Všeobecné kontraindikácie kúpeľného pobytu
Kúpeľnú starostlivosť nemožno absolvovať, ak ide o:

Samoplatca, rekondičný pobyt, cestovné kancelárie

 • všetky choroby v akútnom štádiu (horúčkovité, zápalové, infekčné ochorenia, chrípka, hnačka, zápaly žíl...),
 • tehotenstvo,
 • epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat (potvrdenie od neurológa),
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
 • nemožnosť udržať moč a stolicu,
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu, kožné infekcie,
 • hypertenziu nad 120 mm Hg diastolického tlaku (spodný tlak ),
 • vážne choroby srdca,
 • intoxikácia alkoholom alebo inými omamnými látkami,
 • pacienti s kolostómiou alebo urostómiou,
 • pacienti vyžadujúci si 24 hodinovú starostlivosť druhej osoby len so sprievodom,
 • Pacienti nad 70 rokov musia preukázať potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti absolvovať kúpeľnú liečbu.


Odporúčania boli vypracované na základe Všeobecných kontraindikácii kúpeľnej liečby od najväčšieho poskytovateľa verejného zdravotného poistenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

STIAHNUŤ

Klienti zdravotných poisťovní

 • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s TBC dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou TBC, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,
 • všetky choroby v akútnom štádiu,
 • klinické známky obehového zlyhania,
 • stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
 • kachexie každého druhu,
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
 • epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
 • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
 • fajčenie pri vyznačených diagnózach - navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
 • inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna
 • demenciu,
 • tehotenstvo,
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
 • hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

 

STIAHNUŤ

Rezervácia

Vyberte si pobyt podľa Vašich predstáv - nezáväzná rezervácia

Aktualizácia 26. 5. 2021

 

KÚPELE LÚČKY SÚ OTVORENÉ

KÚPELE LÚČKY sú v prevádzke a poskytujú kúpeľné pobyty klientom zdravotných poisťovní aj samoplatiacim klientom na základe odporučenia lekára. Aktuálne informácie nájdete TU

Od 1.6. 2021 znovu otvárame Kúpeľný hotel KUBO.

AKCIE

First moment akcia na pobyt Letný relax

Využite unikátnu možnosť, ktorá sa neopakuje a objednajte si akciový pobyt na leto len do 15. 6. 2021.

VIAC TU

Liečebný pobyt Jarný relax už od 60 € na osobu a noc

Akciová cena liečebného pobytu len do konca júna.

VIAC TU