Kúpeľná liečba v skupine B

Aktualizácia 24. 3. 2020

INFORMÁCIE PRE NOVÝCH KLIENTOV – nástup po 31.03.2020

 • Vážení klienti, vzhľadom k zamedzeniu šíreniu koronavírusu prijala naša spoločnosť nasledovné opatrenia súvisiace s príchodom nových klientov cez zdravotné poisťovne.
 • Klient bude môcť prichádzať do ubytovacieho zariadenia akciovej spoločnosti KÚPELE LÚČKY len samostatne, bez sprievodu inej osoby. Tá môže čakať na parkovisku v prípade, že klient nebude prijatý.
 • Každý nový klient sa bude hlásiť v KH Choč na prízemí v priestoroch knižnice, ktorá bude prispôsobená na prvý kontakt s klientom.
 • Prijímanie klientov bude prebiehať v čase medzi 7.00 – 15.00 hod. v pracovné dni. V prípade, že príde klient po 15.00 hod., počká na recepcii, recepčná zavolá na zdravotné oddelenie a lekár so sestrou prídu osobne a vyšetria klienta v knižnici, podľa uvedeného postupu.
 • Následne každý klient absolvuje zdravotnú prehliadku v knižnici KH Choč za prítomnosti sestry a lekára. Tam prebehne povinné meranie teploty a vypísanie dotazníka o cestovateľskej anamnéze klienta.
 • Každý klient obdrží od zdravotníckeho personálu ochranné rúško.
 • Až na základe týchto krokov a vyhodnotení  zdravotného stavu bude klient poslaný na recepciu v KH Choč a následne bude ubytovaný a pôjde k ošetrujúcemu lekárovi na vstupnú lekársku prehliadku.
 • Klient bude mať možnosť ubytovať sa sám na izbe bez príplatku za 1/1, ak prídu na pobyt dvojice, budú ubytovaní spoločne.
 • Počas pobytu budú podľa možností klienti usádzaní v dvojici vo forme tzv. „krížového sedenia“.
 • Je povinnosťou klientov nosiť ochranné rúška počas celého pobytu v kúpeľoch.
 • Platí zákaz opustiť areál kúpeľov počas prebiehajúcej kúpeľnej liečby.
 • Platí zákaz prijímania akýchkoľvek návštev počas kúpeľnej liečby.
 • V prípade, že sa u klienta javia známky ochorenia, je potrebné okamžite navštíviť zdravotnú sestru, prípadne lekára. Túto oznamovaciu povinnosť majú aj všetci zamestnanci, ktorí majú podozrenie, že klient má zdravotné problémy. Sú povinní hlásiť to vedúcemu pracovníkovi, ktorý odošle informáciu mailom na adresu: lekar@kupele-lucky.sk; sestra@kupele-lucky.sk; zdravses@kupele-lucky.sk
 • Zrušené sú všetky kultúrne, spoločenské akcie a výlety. Uzatvorené budú prevádzky stravovacieho strediska: Kaviareň KH Choč, Vital Cafe, Lobby Bar.
 • Naďalej platia všetky opatrenia súvisiace so zvýšenou dezinfekciou a ochranou zdravia.

 

 

Pri indikačnej skupine B sa jedná najmä o chronické ochorenia pohybového ústrojenstva, artrózy, liečba neplodnosti, komplikácie po potrate a mimomaternicovom tehotenstve. Pri indikačnej skupine B hradí zdravotná poisťovňa klientovi lekársku starostlivosť a liečebné procedúry. Klient si v tomto prípade hradí doplatok za stravu a ubytovanie, ktorý závisí od ubytovacej kategórie, počtu klientov na izbe a obdobia, kedy chce klient liečbu absolvovať.

 

V roku 2020 Vám ponúkame možnosť výberu stravy - vyberte si raňajky formou bufetových stolov + obedy a večere formou výberu z menu 5 servírovaných hotových jedál alebo využite možnosť kombinovať jedlá podľa uváženia a objednajte si plnú penziu formou bufetových stolov.

Po schválení kúpeľnej starostlivosti v indikačnej skupine B zašle zdravotná poisťovňa klientovi návrh so zoznamom kúpeľov, kde sa liečia dané indikácie. Z nich si môže vybrať a následne v kúpeľoch dohodnúť termín nástupu a ubytovaciu kategóriu. Návrh potom pošle do kúpeľov, ktoré spätne pošlú pozvanie s podrobnými informáciami.

V a.s. KÚPELE LÚČKY sa liečia v skupine „B“ nasledovné indikačné podskupiny:

Choroby tráviaceho ústrojenstva :III/1, III/2, III/4, III/6,III/7,III/9, III/10, III/12             

Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou:  IV/1, IV/2,IV/3

Netuberkulózne choroby dýchacích ciest:  V/1, V/5, V/6,

Nervové choroby:  VI/2; VI/3, VI/6, VI/10,VI/11, VI/12                                                          

Choroby pohybového ústrojenstva:  VII/1; VII/3; VII/5;VII/6, VII/7, VII/8; VII/9

Ženské choroby:  XI/1; XI/2; XI/4; XI/5

Choroby z povolania:  XII/3; XII/4; XII/8

 

Cenník doplatkov v B skupine do 4/2020

Cenník doplatkov v B skupine od 4/2020

 

Cena zahŕňa: ubytovanie, plnú penziu podľa výberu klienta

Užite si aj nové BONUSY pri kúpeľnej liečbe v indikačnej skupine B - vstupy do vonkajších bazénov na hodinu.

Daň z ubytovania 1,00 EUR / deň (osoba od 14 rokov) nie je zahrnutá v cene a platí sa v deň nástupu na recepcii.

Indikačná skupina B – Ambulantná liečba

Pri ambulantnej kúpeľnej liečbe hradí zdravotná poisťovňa pacientovi lekársku starostlivosť a lekárske procedúry, na ktoré klient denne dochádza (okrem nedele a sviatkov). Klient pri podaní návrhu na zdravotnú poisťovňu musí požiadať o schválenie ambulantnej kúpeľnej starostlivosti.  Na ambulantnú kúpeľnú liečbu je potrebné sa objednať na zdravotnom oddelení v pracovné dni od pondelka do piatku na tel. čísle 044 43 75 544.