Kúpeľná liečba v skupine A

Aktualizácia 24. 3. 2020

INFORMÁCIE PRE NOVÝCH KLIENTOV – nástup po 31.03.2020

 • Vážení klienti, vzhľadom k zamedzeniu šíreniu koronavírusu prijala naša spoločnosť nasledovné opatrenia súvisiace s príchodom nových klientov cez zdravotné poisťovne.
 • Klient bude môcť prichádzať do ubytovacieho zariadenia akciovej spoločnosti KÚPELE LÚČKY len samostatne, bez sprievodu inej osoby. Tá môže čakať na parkovisku v prípade, že klient nebude prijatý.
 • Každý nový klient sa bude hlásiť v KH Choč na prízemí v priestoroch knižnice, ktorá bude prispôsobená na prvý kontakt s klientom.
 • Prijímanie klientov bude prebiehať v čase medzi 7.00 – 15.00 hod. v pracovné dni. V prípade, že príde klient po 15.00 hod., počká na recepcii, recepčná zavolá na zdravotné oddelenie a lekár so sestrou prídu osobne a vyšetria klienta v knižnici, podľa uvedeného postupu.
 • Následne každý klient absolvuje zdravotnú prehliadku v knižnici KH Choč za prítomnosti sestry a lekára. Tam prebehne povinné meranie teploty a vypísanie dotazníka o cestovateľskej anamnéze klienta.
 • Každý klient obdrží od zdravotníckeho personálu ochranné rúško.
 • Až na základe týchto krokov a vyhodnotení  zdravotného stavu bude klient poslaný na recepciu v KH Choč a následne bude ubytovaný a pôjde k ošetrujúcemu lekárovi na vstupnú lekársku prehliadku.
 • Klient bude mať možnosť ubytovať sa sám na izbe bez príplatku za 1/1, ak prídu na pobyt dvojice, budú ubytovaní spoločne.
 • Počas pobytu budú podľa možností klienti usádzaní v dvojici vo forme tzv. „krížového sedenia“.
 • Je povinnosťou klientov nosiť ochranné rúška počas celého pobytu v kúpeľoch.
 • Platí zákaz opustiť areál kúpeľov počas prebiehajúcej kúpeľnej liečby.
 • Platí zákaz prijímania akýchkoľvek návštev počas kúpeľnej liečby.
 • V prípade, že sa u klienta javia známky ochorenia, je potrebné okamžite navštíviť zdravotnú sestru, prípadne lekára. Túto oznamovaciu povinnosť majú aj všetci zamestnanci, ktorí majú podozrenie, že klient má zdravotné problémy. Sú povinní hlásiť to vedúcemu pracovníkovi, ktorý odošle informáciu mailom na adresu: lekar@kupele-lucky.sk; sestra@kupele-lucky.sk; zdravses@kupele-lucky.sk
 • Zrušené sú všetky kultúrne, spoločenské akcie a výlety. Uzatvorené budú prevádzky stravovacieho strediska: Kaviareň KH Choč, Vital Cafe, Lobby Bar.
 • Naďalej platia všetky opatrenia súvisiace so zvýšenou dezinfekciou a ochranou zdravia.

 

 

Pri indikačnej skupine A sa jedná najmä o pooperačné stavy, ale aj iné rozšírené ochorenia, napr. reumatická artritída. V a.s. KÚPELE LÚČKY sú liečené nasledovné indikácie:

Onkologické choroby:  I/1

Choroby tráviaceho ústrojenstva:   III/3, III/5, III/8, III/11

Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou:   IV/4

Netuberkulózne choroby dýchacích ciest:   V/2, V/4, V/7, V/8

Nervové choroby:   VI/1, VI/4, VI/5, VI/7, VI/8, VI/9, VI/13                                      

Choroby pohybového ústrojenstva:   VII/2; VII/4; VII/10; VII/11

Ženské choroby:   XI/3

Po schválení návrhu kúpeľnej liečby v skupine A zdravotná poisťovňa oznámi klientovi, do ktorých kúpeľov zaslala návrh na kúpeľnú starostlivosť. Kúpele potom klientovi pridelia nástupný termín a zašlú písomné pozvanie s podrobnými informáciami.

Pri indikačnej skupine A hradí zdravotná poisťovňa celú kúpeľnú starostlivosť (ubytovanie, plnú penziu, lekársku starostlivosť a liečebné procedúry). Klient si dopláca len zákonom stanovený poplatok 1,7 € na noc a daň z ubytovania pre obec Lúčky.

Od tohto poplatku sú oslobodení:

- osoba v stave hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce o dávke v hmotnej núdzi a potvrdením. Táto osoba platí poplatok len prvé tri dni kúpeľnej liečby.

- osoba, ktorá je nositeľom ocenenia striebornej, zlatej alebo diamantovej Jánskeho plakety, ktorá sa preukáže patričným preukazom. Táto osoba platí poplatok len prvé tri dni kúpeľnej liečby.

 

Doplatky klientov skupiny A za jednolôžkovú izbu

V prípade záujmu o jednolôžkovú izbu a špeciálne požiadavky je potrebné po obdržaní pozvania,  kontaktovať pracovníkov prijímacej kancelárie a prípadné zmeny si dohodnúť telefonicky, alebo mailom v pracovné dni od 7:00 do 14:30.

Telefón  044/4375657   

Emailovej adrese liecba@kupele-lucky.sk 

Príplatok za špeciálne požiadavky (výber konkrétnej kategórie ubytovania, izby, poschodia, orientácie izby, balkóna ....) sa účtuje k cene pobytu 3,-€/noc.

Daň z ubytovania pre Obec Lúčky v zmysle platného VZN pre rok 2020 je 1,00 € na 1 ošetrovací deň. Od tohto poplatku sú oslobodení držitelia preukazu ŤZP (ZŤP).

Ubytovacie zariadenie Vám pridelia kúpele na základe zmluvy uzatvorenej s Vašou zdravotnou poisťovňou.

 

 

Rezervácia

Vyberte si pobyt podľa Vašich predstáv - nezáväzná rezervácia