Kúpeľná liečba v skupine A

Pri indikačnej skupine A sa jedná najmä o pooperačné stavy, ale aj iné rozšírené ochorenia, napr. reumatická artritída. V a.s. KÚPELE LÚČKY sú liečené nasledovné indikácie:

Od 10.5. 2021 KÚPELE LÚČKY a.s. znova umožňujú absolvovať ambulantnú kúpeľnú liečbu cez poisťovňu bez ubytovania na základe schváleného kúpeľného návrhu.

Objednávky na kúpeľnú ambulatnú liečbu pre klientov bez ubytovania v KÚPEĽOCH LÚČKY +421 907 799 552

 

Ak máte pretrvávajúce ťažkosti po prekonaní ochorenia Covid-19, môžete požiadať o vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu cez zdravotnú poisťovňu u svojho ošetrujúceho lekára v indikačnej skupine A.  Momentálne môžete žiadať o liečbu v podskupinách:

V/2 Zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba – môže predpísať odborný lekár pneumológ, alergológ, imunológ

V/8 Pľúcne fibrózy - môže predpísať odborný lekár pneumológ, internista a všeobecný lekár

V/9 Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí – návrh môže predpísať odborný lekár pneumológ, internista a všeobecný lekár.

VI/15 Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní neurologických alebo nervovo-svalových ťažkostí – návrh môže predpísať odborný lekár neurológ, reumatológ, všeobecný lekár.

VII/12 Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní postihnutia pohybového aparátu – návrh môže predpísať odborný lekár ortopéd, všeobecný lekár.

 

Onkologické choroby:  I/1

Choroby tráviaceho ústrojenstva:   III/3, III/5, III/8, III/11

Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou:   IV/4

Netuberkulózne choroby dýchacích ciest:   V/2, V/4, V/7, V/8

Nervové choroby:   VI/1, VI/3, VI/5, VI/6, VI/8, VI/9, VI/10, VI/15                                      

Choroby pohybového ústrojenstva:   VII/2; VII/4; VII/10; VII/11

Ženské choroby:   XI/3

Po schválení návrhu kúpeľnej liečby v skupine A zdravotná poisťovňa oznámi klientovi, do ktorých kúpeľov zaslala návrh na kúpeľnú starostlivosť. Kúpele potom klientovi pridelia nástupný termín a zašlú písomné pozvanie s podrobnými informáciami.

Pri indikačnej skupine A hradí zdravotná poisťovňa celú kúpeľnú starostlivosť (ubytovanie, plnú penziu, lekársku starostlivosť a liečebné procedúry). Klient si dopláca zákonom stanovený poplatok 1,70 € na noc a daň z ubytovania pre obec Lúčky. 

OD TEJTO PLATBY SÚ PODĽA ZÁKONA Č.577/2004 Z.Z. § 38 BOD 3 ODS. 8A OSLOBODENÉ OSOBY:

  1. Ľudia v hmotnej núdzi, ktorí sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti.
  2. Nositelia ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety

 

V prípade záujmu o jednolôžkovú izbu a špeciálne požiadavky je potrebné po obdržaní pozvania,  kontaktovať pracovníkov prijímacej kancelárie a prípadné zmeny si dohodnúť telefonicky, alebo mailom v pracovné dni od 7:00 do 15:30.

KONTAKT

044/43 75 657 - v pracovné dni od 07:00 do 15:30

044/43 75 580 - v pracovné dni od 07:00 do 15:30 

liecba@kupele-lucky.sk 

Príplatok za špeciálne požiadavky (výber konkrétnej kategórie ubytovania, izby, poschodia, orientácie izby, balkóna ....) sa účtuje k cene pobytu 50,-€/pobyt.

 BONUS: župan na izbe, vstup do Vonkajších bazénov na 1 hodinu 3 x za týždeň od pondelka do piatka mimo sviatkov

Od dňa 05.04.2023 meníme doplatky za služby nehradené z verejného zdravotníctva v liečebnej skupine A v Dependance Maja nasledovne:

CENNÍK DOPLATKOV INDIKAČNEJ SKUPINY A OD 6/2023

CENNÍK DOPLATKOV INDIKAČNEJ SKUPINY A OD 10/2023

       
       

Ubytovacie zariadenie Vám pridelia kúpele na základe zmluvy uzatvorenej s Vašou zdravotnou poisťovňou. Daň z ubytovania podľa aktuálneho platného VZN (osoba od 12 rokov) nie je zahrnutá v cene pobytu a platí sa v deň nástupu na recepcií. Od tohto poplatku sú oslobodení držitelia preukazu ZŤP/S. 50% z ceny platia držitelia kartičky ZŤP a sprevádzajúca osoba držiteľa preukazu ZTP/S.

 

Rezervácia

Vyberte si pobyt podľa Vašich predstáv - nezáväzná rezervácia