Lavička vďaky a prianí

Kúpele sú špecifické miesto, kde človek prichádza s určitými očakávaniami, prianiami a túžbou vyliečiť alebo aspoň zlepšiť svoje zdravie, zrelaxovať, nadobudnúť energiu a pobudnúť v príjemnom regenerujúcom prostredí. Základom každých kúpeľov je liečivá voda – dar prírody pre nás ľudí. Okrem odborného zdravotného personálu sú kúpele charakteristické príjemným prírodným prostredím, ktoré dotvára typickú kúpeľnú atmosféru. Príjemné oku či duši lahodiace prostredie skrášľujú umelecké diela ako šperky na šatách. Najnovším umeleckým dielom v KÚPEĽOCH LÚČKY je Lavička vďaky a prianí.  

 

Autori Lavičky vďaky a prianí

Zoltán Balko a Pavol Dubina

Okrídlená lavička predstavuje miesto pre intímne chvíle človeka, kde si sadne a môže rozmýšľať nad sebou, svojím osudom či budúcnosťou. Forma výtvarného diela v podobe lavičky ponúka priamy kontakt človeka s dielom v intímnom vzťahu. Štylizované krídla predstavujú vyššiu bytosť, osud, niečo tajomné, mystické, spirituálne. Každý si môže vybrať a predstaviť si svoju interpretáciu podľa vlastného presvedčenia a názoru. Dielo vytvára možno zdôveriť sa, vysloviť želanie ale i poďakovať sa pri prípadnej spätnej návšteve. Výsostne osobný vzťah človeka k dielu je umocnený tým, že svoje prianie ale i poďakovanie sa dá nie len vysloviť, ale aj vo forme lístočka vsunúť do otvoru v krídle. Originálna forma diela s nábojom spirituality vychádza zo špecifického charakteru kúpeľného prostredia. Jeho posolstvo a jedinečnosť prispeje k ľahkej identifikácii kúpeľov ako jeho jedinečný symbol. V dnešnom svete globalizácie je strata identity a jedinečnosti prostredia unifikovanými prvkami celosvetovým negatívnym javom. Práve Lavička vďaky a prianí môže Kúpele Lúčky dostať do povedomia širokej verejnosti ako niektoré podobné symboly viažúce sa ku konkrétnemu miestu či mestu. Je len na odvahe každého návštevníka, či využije a prijme možnosť vyskúšať, či sa splní aj jeho túžba a tajné želanie. Lavička si rada vypočuje každého a ďalší osud človeka, jeho priania a želania môžu závisieť práve od ich vyslovenia na správnom mieste – na Lavičke vďaky a prianí.

Rezervácia

Vyberte si pobyt podľa Vašich predstáv - nezáväzná rezervácia