Stavebné úpravy a prístavba kúpeľného domu

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskeho spoločenstva
 

Výzva pre Opatrenie 3.1- Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Názov projektu:  

Stavené úpravy a prístavba kúpeľného domu, parcela č. 1032, súp. č. 536

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný z:   ERDF
Prioritná os:

3- Cestovný ruch

Opatrenie:    

3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Prijímateľ:    KÚPELE LÚČKY a.s., 034 82 Lúčky
Miesto realizácie Projektu: Lúčky
Začatie projektu:  04/2014
Miesto realizácie Projektu:  10/2015
Výška poskytnutého príspevku:

168214 €

Ciele projektu:  

Rozšíriť ponuku Wellness služieb s celoročným využitím a prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti kúpeľov a turistickej atraktivite regiónu

Dobudovať k existujúcemu objektu liečebného domu vonkajší saunový svet, vírivý bazén a ochladzovací bazén

Posilniť vybavenosť územia prostredníctvom budovania moderných prvkov kúpeľného a liečebného cestovného ruchu

 

"Investícia do Vašej budúcnosti"


Dokumenty:

Vyzva-kahr-31sp-1101-v-zneni-usmernenia-c-3.pdf
zmluva-o-poskytnuti-nenavratneho-financneho-prispevku-text.pdf
http://www.sacr.sk/strukturalne-fondy/informacie-pre-ziadatelovprijimatelov/usmernenie-k-informovaniu-a-publicite/
http://new.sacr.sk/fileadmin/user_upload/strukturalne_fondy/manual/Manual_informovania_a_publicity_dec_2010.doc
formular § 41_Kritéria.doc DOC - 58kB
Zmluvo o dielo stavebné úpravy a prístavba kúpeľného domu_.pdf PDF - 5,22MB
Zmluva NFP dodatok 1.pdf PDF - 200,99kB
Zmluva NFP dodatok 2.pdf PDF - 291,39kB
Zmluva NFP dodatok 3.pdf PDF - 149kB
Sargo dodatok 1 web.pdf PDF - 184,42kB
Sargo dodatok 2 web.pdf PDF - 188,15kB


Odkazy:

Informačná tabuľa PDF - 57,07kB
http://www.sacr.sk/strukturalne-fondy/programove-obdobie-2007-2013/op-kahr/http://www.economy.gov.sk/
Informačná tabuľa Vital

Fotodokumentácia:

foto vital ms310315.doc DOC - 1,62MB
Foto Vital ms zaverecna 08102015

Rezervácia

Vyberte si pobyt podľa Vašich predstáv - nezáväzná rezervácia

Aktualizácia 6. 5. 2021

KÚPELE LÚČKY SÚ OTVORENÉ

KÚPELE LÚČKY sú v prevádzke a poskytujú kúpeľné pobyty klientom zdravotných poisťovní aj samoplatiacim klientom na základe odporučenia lekára. Od 1.6. 2021 znovu otvárame Kúpeľný hotel KUBO.

AKCIE

First moment akcia na pobyt Letný relax

Využite unikátnu možnosť, ktorá sa neopakuje a objednajte si akciový pobyt na leto len do 15. 6. 2021.

VIAC TU

Liečebný pobyt Jarný relax už od 60 € na osobu a noc

Akciová cena liečebného pobytu len do konca júna.

VIAC TU

AKCIA kúpeľná liečba v skupine B

Dodatočná zľava 10% už z poskytnutej zľavy na pobyt pre pacientov poisťovní v indikačnej skupine B v Dependance pri objednaní a nástupe na kúpeľnú liečbu do 14.5. 2021.

VIAC TU