01. 06. 2020

Preventívne opatrenia v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku

Preventívne opatrenia v súvislosti s výskytom koronavírusu

Aktualizácia 2.6. 2020

KÚPELE LÚČKY sú znova otvorené aj pre samoplatcov

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás informujeme, že KÚPELE LÚČKY, a. s. od 3. 6. 2020 znova prijímajú samoplatiacich klientov na kúpeľné pobyty. Ďalšie kroky budú závisieť od vývoja situácie, ktorú pozorne sledujeme. V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte emailom na recepcia@kupele-lucky.sk prípadne telefonicky +421 44 43 75 111.

 

Aktualizácia 5.5. 2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás informujeme že KÚPELE LÚČKY, a. s. znova otvárajú v pondelok dňa 11. 5. 2020 a budú prijmať na pobyt pacinetov zdravotných poistovní. Dalšie kroky budú závisieť od vývoja situácie ktorú pozorne sledujeme. V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte emailom na recepcia@kupele-lucky.sk prípadne telefonicky +421 44 43 75 111 v čase od 8:00 do 18:00 hod.  Prosíme klientov, aby v rámci možností uprednostnili mailovú komunikáciu.

INFORMÁCIE PRE NOVÝCH KLIENTOV – nástup od 11.5.2020 do odvolania

 • Vážení klienti, vzhľadom k zamedzeniu šíreniu koronavírusu prijala naša spoločnosť nasledovné opatrenia súvisiace s príchodom nových klientov cez zdravotné poisťovne.
 • Klient bude môcť prichádzať do ubytovacieho zariadenia akciovej spoločnosti KÚPELE LÚČKY len samostatne, bez sprievodu inej osoby. Tá môže čakať na parkovisku v prípade, že klient nebude prijatý.
 • Každý nový klient sa bude hlásiť v KH Choč na prízemí v priestoroch knižnice, ktorá bude prispôsobená na prvý kontakt s klientom.
 • Prijímanie klientov bude prebiehať v čase medzi 7.00 – 15.00 hod. v pracovné dni. V prípade, že príde klient po 15.00 hod., počká na recepcii, recepčná zavolá na zdravotné oddelenie a lekár so sestrou prídu osobne a vyšetria klienta v knižnici, podľa uvedeného postupu.
 • Následne každý klient absolvuje zdravotnú prehliadku v knižnici KH Choč za prítomnosti sestry a lekára. Tam prebehne povinné meranie teploty a vypísanie dotazníka o cestovateľskej anamnéze klienta.
 • Každý klient obdrží od zdravotníckeho personálu ochranné rúško.
 • Až na základe týchto krokov a vyhodnotení  zdravotného stavu bude klient poslaný na recepciu v KH Choč a následne bude ubytovaný a pôjde k ošetrujúcemu lekárovi na vstupnú lekársku prehliadku.
 • Počas pobytu budú podľa možností klienti usádzaní v dvojici vo forme tzv. „krížového sedenia“.
 • Je povinnosťou klientov nosiť ochranné rúška počas celého pobytu v kúpeľoch podľa nariadení Úradu vlády.
 • Platí zákaz opustiť areál kúpeľov počas prebiehajúcej kúpeľnej liečby.
 • Platí zákaz prijímania akýchkoľvek návštev počas kúpeľnej liečby.
 • V prípade, že sa u klienta javia známky ochorenia, je potrebné okamžite navštíviť zdravotnú sestru, prípadne lekára. Túto oznamovaciu povinnosť majú aj všetci zamestnanci, ktorí majú podozrenie, že klient má zdravotné problémy. Sú povinní hlásiť to vedúcemu pracovníkovi, ktorý odošle informáciu mailom na adresu: lekar@kupele-lucky.sk; sestra@kupele-lucky.sk; zdravses@kupele-lucky.sk
 • Zrušené sú všetky kultúrne, spoločenské akcie a výlety. Uzatvorené budú prevádzky stravovacieho strediska: Kaviareň KH Choč, Vital Cafe, Lobby Bar.
 • Naďalej platia všetky opatrenia súvisiace so zvýšenou dezinfekciou a ochranou zdravia.

 

 

Aktualizácia 13.3. 2020

Dňom 13. 3. 2020 budú do odvolania kompletne uzatvorené Wellness v Dependance Liptov, AQUA-VITAL Park, vnútorný bazén a Kardiofitness.

Predaj a podávanie procedúr pre verejnosť je pozastavené do odvolania

S okamžitou platnosťou sa rušia všetky plánované spoločenské a kultúrne aktivity, vrátane tanečných zábav, hromadné prednášky, organizované výlety a ambulantný predaj

Situáciu neustále monitorujeme v spolupráci s vyššie uvedenými organizáciami a ďalšie body budeme dopĺňať podľa ich nariadení, resp. doporučení.

Túto informáciu rozširuje vedenie a.s. opatrenie vydané rozhodnutím riaditeľa Rh 11/2020 zo dňa 04.03.2020

PREVENTÍVNE OPATRENIA

Ako znížiť riziko nákazy ?

Najčastejši otázky

Kedy používať masku ?