10. 03. 2020

Preventívne opatrenia v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku

Preventívne opatrenia v súvislosti s výskytom koronavírusu

Aktualizácia 6. 4. 2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás informujeme, že z preventívnych dôvodov kvôli zamedzeniu šírenia koronavírusu, rozhodlo predstavenstvo spoločnosti KÚPELE LÚČKY, a. s. o prerušení prevádzky kúpeľov dňom 3. apríla 2020. Predpokladaný termín otvorenia kúpeľov je 11.5.2020, tento temín nie je záväzný, všetko bude závisieť od vývoja situácie. V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte emailom na recepcia@kupele-lucky.sk prípadne telefonicky +421 44 43 75 111 v čase od 8:00 do 18:00 hod.  Prosíme klientov, aby v rámci možností uprednostnili mailovú komunikáciu.

Aktualizácia 24. 3. 2020

INFORMÁCIE PRE NOVÝCH KLIENTOV – nástup po 13.04.2020

 • Vážení klienti, vzhľadom k zamedzeniu šíreniu koronavírusu prijala naša spoločnosť nasledovné opatrenia súvisiace s príchodom nových klientov cez zdravotné poisťovne.
 • Klient bude môcť prichádzať do ubytovacieho zariadenia akciovej spoločnosti KÚPELE LÚČKY len samostatne, bez sprievodu inej osoby. Tá môže čakať na parkovisku v prípade, že klient nebude prijatý.
 • Každý nový klient sa bude hlásiť v KH Choč na prízemí v priestoroch knižnice, ktorá bude prispôsobená na prvý kontakt s klientom.
 • Prijímanie klientov bude prebiehať v čase medzi 7.00 – 15.00 hod. v pracovné dni. V prípade, že príde klient po 15.00 hod., počká na recepcii, recepčná zavolá na zdravotné oddelenie a lekár so sestrou prídu osobne a vyšetria klienta v knižnici, podľa uvedeného postupu.
 • Následne každý klient absolvuje zdravotnú prehliadku v knižnici KH Choč za prítomnosti sestry a lekára. Tam prebehne povinné meranie teploty a vypísanie dotazníka o cestovateľskej anamnéze klienta.
 • Každý klient obdrží od zdravotníckeho personálu ochranné rúško.
 • Až na základe týchto krokov a vyhodnotení  zdravotného stavu bude klient poslaný na recepciu v KH Choč a následne bude ubytovaný a pôjde k ošetrujúcemu lekárovi na vstupnú lekársku prehliadku.
 • Klient bude mať možnosť ubytovať sa sám na izbe bez príplatku za 1/1, ak prídu na pobyt dvojice, budú ubytovaní spoločne.
 • Počas pobytu budú podľa možností klienti usádzaní v dvojici vo forme tzv. „krížového sedenia“.
 • Je povinnosťou klientov nosiť ochranné rúška počas celého pobytu v kúpeľoch.
 • Platí zákaz opustiť areál kúpeľov počas prebiehajúcej kúpeľnej liečby.
 • Platí zákaz prijímania akýchkoľvek návštev počas kúpeľnej liečby.
 • V prípade, že sa u klienta javia známky ochorenia, je potrebné okamžite navštíviť zdravotnú sestru, prípadne lekára. Túto oznamovaciu povinnosť majú aj všetci zamestnanci, ktorí majú podozrenie, že klient má zdravotné problémy. Sú povinní hlásiť to vedúcemu pracovníkovi, ktorý odošle informáciu mailom na adresu: lekar@kupele-lucky.sk; sestra@kupele-lucky.sk; zdravses@kupele-lucky.sk
 • Zrušené sú všetky kultúrne, spoločenské akcie a výlety. Uzatvorené budú prevádzky stravovacieho strediska: Kaviareň KH Choč, Vital Cafe, Lobby Bar.
 • Naďalej platia všetky opatrenia súvisiace so zvýšenou dezinfekciou a ochranou zdravia.

 

Aktualizácia 16. 3. 2020

 

KÚPELE LÚČKY a.s. poskytujú kúpeľnú liečbu  v plnom rozsahu v súlade s aktuálnymi opatreniami Ministerstva zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR. 

Oznamujeme klientom, že z dôvodu preventívneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 12.3.2020 poskytujeme služby len pre klientov zdravotných poisťovní na základe schváleného návrhu na kúpeľnú liečbu. Prosíme ostatných klientov (samoplatcov, klientov cestovných kancelárií), aby si presunuli termín svojho pobytu na iný dátum.

 

Vedenie spoločnosti KÚPELE LÚČKY a.s. v súlade s pokynmi a nariadeniami MZ SR, ústredného krízového štábu a hlavného hygienika zo dňa 06.03.2020 prijalo tieto preventívne opatrenia.

Aktualizácia 13.3. 2020

Dňom 13. 3. 2020 budú do odvolania kompletne uzatvorené Wellness v Dependance Liptov, AQUA-VITAL Park, vnútorný bazén a Kardiofitness.

Predaj a podávanie procedúr pre verejnosť je pozastavené do odvolania

S okamžitou platnosťou sa rušia všetky plánované spoločenské a kultúrne aktivity, vrátane tanečných zábav, hromadné prednášky, organizované výlety a ambulantný predaj

Situáciu neustále monitorujeme v spolupráci s vyššie uvedenými organizáciami a ďalšie body budeme dopĺňať podľa ich nariadení, resp. doporučení.

Túto informáciu rozširuje vedenie a.s. opatrenie vydané rozhodnutím riaditeľa Rh 11/2020 zo dňa 04.03.2020

PREVENTÍVNE OPATRENIA

Ako znížiť riziko nákazy ?

Najčastejši otázky

Kedy používať masku ?

 

Rezervácia

Vyberte si pobyt podľa Vašich predstáv - nezáväzná rezervácia

 • AQUA - VITAL PobytDátum nástupu na pobyt: 14. 04. 2020, počet nocí pobytu: 2od 122,00 €
 • Liečebný pobyt KlasikDátum nástupu na pobyt: 14. 04. 2020, počet nocí pobytu: 5od 335,00 €
 • Liečebný pobyt SeniorDátum nástupu na pobyt: 14. 04. 2020, počet nocí pobytu: 3od 153,00 €
 • SKI WELLNESS PobytDátum nástupu na pobyt: 14. 04. 2020, počet nocí pobytu: 2od 100,00 €
 • Ubytovanie s raňajkamiDátum nástupu na pobyt: 14. 04. 2020, počet nocí pobytu: 1od 40,00 €
 • Veľkonočný pobytDátum nástupu na pobyt: 09. 04. 2020, počet nocí pobytu: 4od 320,00 €
 • Zdravý víkendDátum nástupu na pobyt: 16. 04. 2020, počet nocí pobytu: 2od 145,00 €
 • Zimný relaxDátum nástupu na pobyt: 14. 04. 2020, počet nocí pobytu: 4od 229,00 €

Aktualizácia 6.4. 2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás informujeme, že z preventívnych dôvodov kvôli zamedzeniu šírenia koronavírusu, rozhodlo predstavenstvo spoločnosti KÚPELE LÚČKY, a. s. o prerušení prevádzky kúpeľov dňom 3. apríla 2020. Predpokladaný termín otvorenia kúpeľov je 11.5.2020, tento termín nie je záväzný,všetko bude závisieť od vývoja situácie. V prípade Vašich otázok nás prosím kontaktujte emailom na recepcia@kupele-lucky.sk prípadne telefonicky +421 44 43 75 111 v čase od 8:00 do 18:00 hod. Prosíme klientov, aby v rámci možností uprednostnili mailovú komunikáciu.

Za porozumenie ďakujeme

Viac na https://www.kupele-lucky.sk/novinky/preventivne-opatrenia-v-suvislosti-s-vyskytom-koronavirusu-na-slovensku/