04. 01. 2021

KÚPELE LÚČKY - aktuálne informácie

 

Aktualizácia 8. 3. 2021

KÚPELE LÚČKY otvorené

Od 4.1. 2021 KÚPELE LÚČKY a.s prijímajú klientov na pobyty na základe návrhu lekára. Ďakujeme za to, že nerušíte svoj pobyt, ale presúvate ho a tým podporujete zamestnanosť na Slovensku.

PRÍCHOD DO KÚPEĽOV S NEGATÍVNYM TESTOM

Vaše zdravie je pre nás prioritou. Preto od bezplatne testujeme všetkých nastupujúcich klientov antigénovým testom na Covid-19. Výnimka platí pre ľudí, ktorí majú platný negatívny test, antigénový nie starší ako 3 dni alebo PCR nie starší ako 3 dni, ktorým sa môžu preukázať alebo potvrdenie od lekára, že prekonali v priebehu 90 dní Covid-19. Klientom odporúčame využiť možnosť otestovať sa vo svojom bydlisku a nižšie pripájame aktuálny zoznam testovacích miest.  

ZOZNAM ANTIGÉNOVÝCH TESTOVACÍCH MIEST

V prípade, že má klient záujem o pretestovanie počas pobytu na vlastnú žiadosť, je cena testovania 28 €.  

Radi by sme Vás informovali, že KÚPELE LÚČKY poskytujú kúpeľnú liečbu v plnom rozsahu pre klientov zdravotných poisťovní. KÚPELE LÚČKY ako zdravotnícke zariadenie a prírodné liečivé kúpele zostávajú v prevádzke. Pre neubytovaných hostí je vstup do zariadení kúpeľov zakázaný, výnimka platí pre pomoc s vyložením batožiny na recepciu kúpeľného hotela Choč. V našich zariadeniach sú platné všetky nariadenia a odporúčania Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.

Pre ubytovaných klientov sú na základe návrhu od lekára k dispozícii vonkajšie aj vnútorné bazény v rámci poskytovania liečebných procedúr. Na základe rozhodnutia ÚVZ sú uzatvorené prevádzky: Kardiofitness, Wellness v Dependance Liptov – sauny, Vitálny svet v AQUA – VITAL Parku, Kaviareň Choč. Klientom, ktorí majú v rámci pobytu vstupy do Vitálneho sveta, budú kompenzované vo forme liečebných procedúr.  Ruší sa hotelové ubytovanie v zariadení, pobyt detí do 18 rokov momentálne nie je možný.

Informujeme klientov, že platí prísny zákaz opúšťať naše zariadenie a areál počas pobytu! (návšteva rodiny, oslavy, nákupy, výlety ...). V prípade zistenia nedodržania uvedeného opatrenia Vám bude poisťovňa refundovať náklady za liečebný pobyt (riziko donesenia nákazy z vonkajších kontaktov).

 

Aktuálne opatrenia týkajúce sa pobytov v KÚPEĽOCH LÚČKY a.s.

1. Pre ubytovaných klientov sú na základe návrhu od lekára k dispozícii vonkajšie aj vnútorné bazény v rámci poskytovania liečebných procedúr. Na základe rozhodnutia ÚVZ sú uzatvorené prevádzky: Kardiofitness, Wellness v Dependance Liptov – sauny, Vitálny svet v AQUA – VITAL Parku, Kaviareň Choč.

2. Ruší sa hotelové ubytovanie v zariadení, pobyt osob do 18 rokov momentálne nie je možný.

3. Klienti pri nástupe na kúpeľnú liečbu majú napísaný čas, kedy sa majú hlásiť na úseku zdravotnej starostlivosti – žiadame o dodržiavanie tohto času.

4. Každý klient bude prijatý na pobyt cez vstupnú lekársku prehliadku, kde mu bude zistená cestovateľská anamnéza, zmeraná teplota. Rozpis procedúr odovzdá klientovi zdravotnícky personál.

5. AQUA – VITAL Park je otvorený do odvolania od 14.00 hod. do 20.00 hod.

6. Počet osôb v bazénoch je limitovaný, v prípade plného počtu klientov v bazénoch ich prosíme o trpezlivosť a ochotu absolvovať vstup do bazénov v inom čase.

7. Celodenné stravovanie bude zabezpečené v KH Choč v obidvoch jedálňach, na bufetových stoloch klientov obslúži personál kúpeľov

8. Kúpeľné Bistro (v KH Choč na prízemí) bude otvorené pre ubytovaných klientov.

9. Vital Café (v priestoroch Balneocentra) bude k dispozícii ubytovaným klientom denne, počet osôb v prevádzke je limitovaný, nápoje je možné brať si len so sebou.

10. Do ubytovacích zariadení majú neubytovaní klienti zákaz vstupu, výnimku majú rodinní príslušníci pri príchode a odchode klienta, ktorí ich môžu odprevadiť do vstupnej haly hotela. Klienti majú zakázané návštevy na izbách.

11. Hromadné podujatia sú na základe opatrení hlavného hygienika zrušené.

12. Žiadame klientov, aby neopúšťali areál kúpeľov, všetko čo potrebujú kúpiť, si môžu kúpiť v prevádzkach v areáli kúpeľov.

13. Upozorňujeme klientov, že celá prevádzka funguje za zvýšených hygienických opatrení, v zariadení je uskutočňovaná pravidelná dezinfekcia izieb a verejných priestorov.

 

 

Ako znížiť riziko nákazy ?

Najčastejši otázky

Kedy používať masku ?

 

Rezervácia

Vyberte si pobyt podľa Vašich predstáv - nezáväzná rezervácia