Pitné minerálne pramene

Voľne prístupný minerálny prameň Valentína nájdete pri vonkajšom vstupe do AQUA - VITAL Parku.

Voľne prístupný minerálny prameň HGL-3 sa nachádza v budove Balneocentra na 1. a 2. nadzemnom podlaži.

 

Účinky liečivej minerálnej vody

Rozbor zložiek so vzťahom ku kostnej hmote (množstvo v mg/l):

Katióny:
Vápnik (Ca2+) = 606
Horčík (Mg2+) = 97,8
Stroncium (Sr+) = 9,9
Mangán (Mn+) = 0,049
Zinok (Zn+) = < 0,003
Meď (Cu2+) = < 0,002
Selén (Se+) = < 0,001
Sodík (Na+ ) = 46,4
Železo (Fe2+) = 3,61
 
Anióny:
Fluoridy (F-) = 1,99
Hydrogénuhličitany (HCO3 -) = 790
Hydrogénfosfáty (HPO4 2-) = < 0,01
Sírany (SO4 2-) = 1342