06. 02. 2018

Podporme spolu nádej

Od Tatier k Dunaju je názov cyklistickej charitatívnej osvetovej akcie v prospech pacientov s chorobou sclerosis multiplex. Združenie sclerosis multiplex Nádej organizuje už 4. Ročník tejto akcie a ich cieľom je podpora a pomoc pacientom s touto diagnózou. Počas tohoto ročníka k nám opäť zavítajú a preto Vás na stretnutie s nimi dňa 21.5. 2018 srdečne pozývame.

 

Viac informácii tu